Pi Sayısı Nasıl Hesaplanır ?

Pi sayısı birçok uzman tarafından araştırma konusu olmakla beraber bilim ve matematik dünyasında da her zaman önemli bir yeri olmaktadır. Bu sebeple de Pi sayısı hesaplama biçimi de önemlidir. Birçok uygarlık tarafından önemli tutulan Pi sayısı, her uygarlığın bulduğu sonuçla biraz daha aydınlanmıştır. Bu şekilde de günümüze kadar gelen önemli bir hesaplama çeşididir. Pi sayısı nasıl hesaplanır ? tarihte ilk olarak kayda geçen her ne kadar Mısır uygarlığı olsa da Arşimet tarafından bulunan hesaplama çeşidinin daha kesin olduğu saptanmıştır. Bu sebeple de en çok güvenilir hesaplama biçimi de Arşimet’in bulduğu olmuştur. Her zaman birçok alanda da önemini koruyan Pi sayısı nasıl hesaplanır diyenler için örneklemelerden biri de şu şekildedir;

  • Bir dairenin çapına oranı olarak adlandırılır
  • Mühendisler için; 2/27 olarak gösterilir

Pi Sayısı Nasıl Bulunmuştur ?

Her zaman bir sürü kişi tarafından merak edilen pi sayısı oldukça önemli bir kavramdır. Yüzyıllardır birçok uygarlık tarafından çemberin çapı hesaplanmıştır ve oranı ise küçük farklılıklar göstermektedir. Pi sayısı nasıl hesaplanır? Uygarlıklar Mısır Babil ve birçok uygarlık arasında çemberin  çapının hesaplanması oldukça önemli bir konu olarak işlenmiştir. Bu araştırmalar içerisinde ilk örneklerden bir tanesi de Mısırlı bir katip olan Ahmes’in milattan önce 1600’lü yıllar içerisinde hesap ederek ortaya koyar. Pi sayısı yüzde 0.6 lık bir hata çıksa da ilk hesaplama başarısını göstermiş olduğu için tarihte yerini alır. Pi sayısı nasıl hesaplanır? Pi sayısının hesaplanması birçok uygarlığa göre farklılık göstermektedir. Hesaplama biçimleri her ne kadar birbirine benzese de çıkan sonuçlar küçük farklarla değişim gösterir. Bir diğer araştırmaya göre de Çin’de de yapılan araştırmalarla ilk kez Pi sayısını bulan kişi Zu Chongzhi olarak bilinmektedir.

pi sayısı nasıl hesaplanır

Pi Sayısının Kullanım Alanları

Pi sayısı neredeyse birçok alanda kullanımı gerçekleşen önemli bir hesaplama biçimidir. Geometri Birçok uygarlık tarafından araştırılarak bulunmuş olan pi sayısının hesaplanış şekli oldukça önemlidir. Pi sayısı kullanım alanları içerisinde geometrik çalışmalarda oldukça  önemli olan  bir hesaplama içerisinde kullanımı sağlanır. Pi sayısı nasıl hesaplanır ? Bir sürü ülke tarafından her zaman önemli bir araştırma konusu olmakla beraber aynı zamanda farklı kaynaklar tarafından da bulunma şekilleri tarihte yerini almıştır. Pi sayısı birçok alanda kullanım sağlanan önemli bir hesaplama şeklidir. Mühendislik alanında da oldukça fazla kullanımı mevcuttur. Pi sayısı nasıl hesaplanır ve kim tarafından bulunmuş olduğu da açıklamada olduğu gibi birçok kaynak tarafından ayrı ayrı belirtilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir