Ahmet Haşim Kimdir?

Bağdat’ta doğan Ahmet Haşim, 1884 yılında doğmuştur. Babası Bağdat’ın bilinen ailelerinden olup mülkiye kaymakamlığı yapan Ahmet Hikmet Bey; annesi de Kahyazadeler kızı Sara Hanım’dır. Aile olarak oldukça tanınan Ahmet Haşim’im dedesi de meşhur bir tefsir alimidir. Kaymakam olmasından dolayı babası sürekli Arabistan’da tayin olmaktadır. Bunun sonucunda Ahmet Haşim sürekli okul değiştirmiş ve Arapça öğrenmiştir.

ahmet haşim

12 yaşındayken annesini kaybeden Ahmet Haşim ile babası, İstanbul’a gelmiş ve Haşim Mekteb-i Sultani’de yatılı okumaya başlamıştır. 1907 yılında mezun olan Haşim, bir süre Reji İdaresinde çalışsa da bir yandan Hukuk Mektebi’ne devam etmiştir. Fakat İzmir Sultanisine Fransızca öğretmeni olarak atanınca okulu bırakmıştır. Ayrıca 1. Dünya Savaşı zamanında İzmir ve Çanakkale yedek subay olarak görev almıştır. Savaş sonrasında ise Sanayi Nefise Mektebi’nde mitoloji ve estetik öğretmenliği; Mülkiye Mektebi’nde ise Fransızca öğretmenliği yapmaya devam etmiştir. Bu görevi ölene kadar devam etmiştir. 1928 yılında böbrek hastalığına yakalanan Haşim, yurtdışına tedaviye gitse de iyileşemeden ülkeye dönmüştür.

Ahmet Haşim Edebi Kimliği

Lise yıllarındayken okuduğu Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin şiirleri ile birlikte şiir dünyasına giren Ahmet Haşim’in ilk şiirlerinde bu şairlerin etkileri görülmektedir. Ahmet Haşim’in ilk bilinen şiiri Hayal-i Aşkım’da bu etkiler görülebilse de kendi tarzını da yavaş yavaş ortaya koymayı başarmıştır. Gençlik yıllarında yazdığı şiirleri Musavver Terakki, Mecmua-i Ebediye, Jale, Aşiyan, Resimli Kitap, Musavver Muhit ve Servet-i Fünun gibi dönemin ünlü dergilerin yayımlanmıştır. Bu dergilerde yayınlanan şiirleri 1921 yılında basılan ilk şiir kitabı ”Göl Saatleri”nde yer almamıştır. Kitap; Göl Kuşları, Göl Saatleri, Muhtelif Şiirler ve Serbest Müstezatlar olarak dört bölümden oluşmaktadır. Ahmet Haşim, şiirlerini yazarken düzyazı gibi anlaşılmak yerine derin anlamlar içermeyi tercih etmiştir. Onun şiirlerinde arka fonda hep bir müzik ahengi hissedilir.

Ahmet Haşim Eserleri

Şiirin müzik ve söz arasında bir ahenkte olduğunu savunan Ahmet Haşim edebiyatımıza şiir, fıkra, sohbet ve gezi türünde eserler bırakmıştır. Şiir türünde Göl Saatleri ve Piyale olmak üzere iki eseri bulunurken gezi türünde sadece Frankfurt Seyahatnamesi eserini yazmıştır. Ayrıca fıkra ve gezi türünde Bize Göre ve Gurabahane-i Laklakan’ı edebiyatımıza kazandırmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir