Türkiye’de Hayvan Hakları

Türkiye’de hayvana hakları 4 Ekim, dünyayı hayvanlar ve hayvanlarla paylaştığımız bir gündür. Animal Friends, ilk olarak 1822 yılında İngiltere’de kuruldu; hayvanları korumak, insanların hayvanları tedavi etmelerini sağlamak ve daha iyi koşullarda beslenmelerini ve korunmalarını sağlamak için Hayvanları Koruma Birliği’ni kurdular ve ardından 4 Ekim’i belirlediler. Hayvan haklarını korumak isteyenler, 1822’de İngiltere’de ilk hayvan koruma derneğini oluşturmak için toplandı. Ülkemde Hayvanları Koruma Derneği 1908’de kuruldu. Bu amaçla, çeşitli dernekler ortaklaşa Hollanda’nın başkenti Lahey’de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu’nu kurdu. 1931 yılında Floransa’da toplanan örgüt, dünyada nesli tükenme tehdidi altındaki hayvan türlerine dikkat çekmek için 4 Ekim’i Hayvanları Koruma Günü olarak ilan etti. Türkiye’de hayvana hakları ve günün amacı insanlar dışında başka canlıların da olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına karışmamak ve varoluş hakkına saygı duymak. Bu, insanların evcil hayvanları sevme, onları koruma, onları iyi koşullarda besleme ve onlara duyarlı davranma konusundaki farkındalığını artırmaktır. 15 Ekim 1978’de Paris’teki UNESCO ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi ne göre genel olarak hayvan hakları şu şekildedir.

türkiye de hayvan hakları

Türkiye’de hayvana hakları yönelik şiddet suçtan çok kusur olarak tanımlanmaktadır 2004 yılında çıkarılan kanun kapsamında hayvana yönelik fiziksel veya cinsel şiddet uygulayanlara idari para cezası uygulanmakta bu da ülkemizde suçların artmasına neden olmuştur. Her şeyden önce ürkek faillerin şiddete eğilimli hayvanlara yöneldikten sonra caydırıcı bir yaptırım uygulamadıkları için insanlığa ve topluma karşı suç işleme cesaretine sahip oldukları görülmektedir. Yasama organı, hayvan haklarını siyasetin üstüne koymalı ve herhangi bir ideolojik değerlendirmeden uzak olmalı, yasayı derhal değiştirmeli ve caydırıcı önlemler almalıdır. Türkiye’de hayvana hakları mevcut şartlar altında Türkiye’nin, Ulusal Meclis’in yürürlükteki kanun tasarısına uygun olarak bazı hayvanları imha etmesi, hayvanları öldürmesi, mevzileri yükseltmesi, hayvanlara zalimce ve zalimce davranışlarda bulunması, hayvanlara cinsel istismar ve kaçak avcılık yapması gerekmektedir. Ceza hukuku kabahatlerden arındırılmış suçlar olarak tanımlanmalıdır. Hayvanların cezalandırılmasına son verilerek ve sahipler ile sahipsiz hayvanlar arasındaki ayrımcılığın ortadan kaldırılmasıyla, bu davranışlara verilen ceza ekonomiyi değil, özgürlüğü kısıtlamalıdır. Ceza miktarının 2 yıldan fazla belirlenmemiş olması halinde, erteleme, hükmün ertelenmesi, cezaya çevrilmesi gibi tövbe olmama sonuçları olacaktır. Hayvanların hukuka uygun olarak haklarını kullanma iradesi olmamasına rağmen, hayvanları korumak için konulan kurallar halk arasında hayvan hakları olarak kabul edilmektedir. Hayvanların korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve anayasamızın temel ilkeleri bu anlayışı daha da güçlendirmiştir. Anayasamızın öngördüğü çerçevede hayvan hakları, insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlayış çeşitli yasalara yansımıştır. Hayvan hakları ve hayvanların korunmasına ilişkin birçok kanun vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir